Kursus

Efterudd. i sikkerhed og materielteknik, godstog

Sporarealer., togklargøring, godstog, rangering, togkontrolanlæg, overkørsler

Fakta

Navn:
Efterudd. i sikkerhed og materielteknik, godstog
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2869
Fagkode:
20901-

-

Målgruppe

Togklargørere inden for godstog, der skal opretholde deres kompetence inden for sikkerhed og materiel-teknik til bl.a. klargøringsarbejde og rangering.

Mål

Deltageren kan, ud fra sin opdaterede viden om gældende regler, fortsat færdes i og omkring specifikke sporarealer beregnet til klargøringsarbejde på godstog under udvisning af agtpågivenhed, så der ikke er fare for hverken egen eller andres sikkerhed.Deltageren kan, ud fra sin opdaterede viden om gældende regler, fortsat foretage klargøringsarbejde samt rangering af godstog i klargøringsområder, der er omfattet af sikringsanlæg.Deltageren kan, ud fra sin opdaterede viden om gældende regler, fortsat foretage klargøringsarbejde samt rangering af godstog i klargøringsområder, der ikke er omfattet af et sikringsanlæg. Deltageren kan, ud fra sin opdaterede viden om gældende regler, fortsat foretage klargøringsarbejde samt rangering af og øvrigt togklargøringsarbejde på godstog på specifikke jernbanearealer ud fra sit opdaterede lokalkendskab samt vide om kørestrøm, overkørsler, togkontrolanlæg og evt. omstillingsanlæg.Deltageren kan, ud fra sin opdaterede viden om op-rangering af tog, efterse og kontrollere toget, godkende bremseseddel og sætte toget klar til afgang i brancherelevant it-baseret dokumentationsværktøj.

Varighed

2,0

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.