Kursus

Adfærd i togtunnel, togfører, ajour

Infrastruktur, togtunnel, togfører, nødsituation, sikkerhedsmæssig adfærd.

Fakta

Navn:
Adfærd i togtunnel, togfører, ajour
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2869
Fagkode:
49386-

-

Målgruppe

Togførere, der medvirker ved fremføring af tog gennem tunnel med særlige infrastrukturregler for den specifikke tunnel.

Mål

Deltageren kan, ved supplerende virksomhedsintern undervisning i relevante infrastrukturregler m.m., fortsat udføre de særlige arbejdsopgaver i forbindelse med nødsituationer og uheld, som kræves i forhold til jobfunktion som togfører i forbindelse med en specifik tunnelinfrastruktur.Deltageren kan fortsat planlægge og forestå indvendig evakuering af passagerer i tog.Deltageren kan fortsat udføre effektiv ledelse i evakueringssituationen og herunder foretage instruktion af øvrigt personale og hjælpere, udpeget blandt togets passagerer.Deltageren kan fortsat udføre tømning af og evakuering af passagertog i tunnel, ud fra sit opdaterede kendskab til den pågældende tunnels infrastrukturregelsæt, installationer, sikkerhedsudstyr og begrænsninger samt Beredskabets sammensætning og de øvrige myndigheders opgaver.Deltageren kan desuden fortsat udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.