Kursus

Lastsikring og stuvning af gods til søtransport

Deltageren kan lastsikre og stuve gods og lastebærere til søtransport.

Fakta

Navn:
Lastsikring og stuvning af gods til søtransport
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2795
Fagkode:
49818-

-

Målgruppe

Personer der arbejder eller ønsker at arbejde inden for havne- og terminalområdet.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, laste, sikre og stuve gods og lastebærere til søtransport. Deltageren opnår viden om kræfter i åbne og lukkede havområder, som påvirker godset og lastebærere under transport på skib. Deltageren kan udvælge og anvende korrekt lastsikringsudstyr, laste, stuve og surre de forskellige godstyper og lastbærere, som forekommer under søtransport således at der under transporten ikke opstår skader på gods eller lastebærere - eller at der forekommer risiko for uheld. Arbejdet omfatter læsning og lastning, stuvning og surring på sikker måde, og efter gældende regler, således at akseltryk, totalvægt på køretøjer ikke overskrides samt at tyngdepunkt og ligevægt i container og på flats er korrekt. Arbejdet omfatter almindelig emballageafmærkning, håndtering, afklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til leverandørens forskrifter og gældende regler.

Varighed

3,0

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.