Kursus

Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere -

Deltageren er i stand til at anvende det redningsmateriel, der forefindes ombord på et fiskeskib, og har desuden kendskab til hypotermi og helikopterredning.

Fakta

Navn:
Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2744
Fagkode:
47911-

Målgruppe

Erfarne erhvervsfiskere, som ønsker uddannelse i søsikkerhed.

Mål

Deltageren er i stand til at anvende det redningsmateriel, der forefindes ombord på et fiskeskib, og har desuden kendskab til hypotermi og helikopterredning. Derudover kan deltageren udføre udkigs- og rortjeneste. Uddannelsen opfylder bestemmelserne i "BEK nr 1218 af 21/10/2013 - Gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser" og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser