Kursus

Radiokommunikation i havområde A2/LRC, ambulerende

Deltageren opnår kendskab til "Global Maritime Distress and Safety System", som er fundamentet i skibstrafikkens alarmeringssystem, såvel eget skib/besætning som andre skibe og deres besætning.

Fakta

Navn:
Radiokommunikation i havområde A2/LRC, ambulerende
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2744
Fagkode:
43682-

Målgruppe

Søfarende og fiskere, som har, eller ønsker at påtage sig, jobbet som radiooperatør ombord på et skib, hvortil der stilles krav om min. GMDSS udstyr for havområde A2.

Mål

Deltageren kan forestå den fornødne betjening, herunder daglig vedligehold og test af relevante GMDSS delelementer, og gennemføre nød-, il- og sikkerhedskommunikation, såvel med skibe udstyret med GMDSS udstyr, som skibe uden GMDSS udstyr.

Varighed

10,0 dage.

Eksamen

Eksamen afholdes i henhold til Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS" og gennemføres på uddannelsens sidste dag. Søfartsstyrelsen udsteder separat certifikat herfor.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser