Kursus

Kvalitetssikring/mærkning af skånsomt fanget fisk

Du lærer på baggrund af viden om kvalitet, mærkning og salg af fisk og skaldyr at håndtere, mærke og sælge skånsomt fanget fisk og skaldyr.

Fakta

Navn:
Kvalitetssikring/mærkning af skånsomt fanget fisk
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2744
Fagkode:
48533-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålene retter sig primært mod faglærte og ufaglærte personer, som arbejder i fiskeriet, hvor der arbejdes med fangst og håndtering af fisk og skaldyr, der påtænkes markedsført med mærket for skånsomt fangede fisk.

Mål

På baggrund ad viden om kvalitet, og hvad der er afgørende for kvaliteten i fangsthåndteringen, kan deltageren sikre kvaliteten af egen fangst af fisk og skaldyr.- Håndtering af korrekt køling og isning, herunder indretning af fartøj- Ubrudt kølekæde/distribution- Effektiv afblødning, herunder indretning af fartøj - Hygiejne, herunder Fødevarestyrelsens minimumsregler for kvalitet, håndtering mv. Deltageren har kendskab til mærkningsordningen for skånsomt fanget fisk's formål og indhold. Deltageren kan desuden afdække årsager til fejl på råvaren, set fra et forbrugerperspektiv ¿ når fisken når frem til forbrugeren, og medvirke til at forebygge disse fremover i fangsthåndteringen.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.