Kursus

Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter

Deltageren er i stand at sejle som fører af et fiskeskib op til 9 meter under hensyn til påvirkning af vind og strøm, anvendelse af de nationale og internationale søvejsregler og reglerne om vagthold i skibe.

Fakta

Navn:
Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2744
Fagkode:
47170-

Målgruppe

Målgruppen er personer, der ønsker at fungere som fører af fiskeskibe op til 9 meter. Personer, der søger optagelse på uddannelsen, skal kunne dokumentere sejltid på 12 måneder i søgående fiskeskibe samt opfylde bestemmelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006, § 30 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser. Deltageren skal have bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren sejle som fører af et fiskeskib under 9 meter, herunder navigere og manøvrere under hensyn til bl.a. de internationale søvejsregler, jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006, § 30 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Der afholdes ingen eksamen, men underviseren vurderer om deltageren har erhvervet de nødvendige kompetencer i henhold til uddannelsens målbeskrivelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser