amu i bolig- og autointerieurmontering
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Bolig- og autointeriørmontering

Området tilbyder kurser inden for bl.a. renovering og restaurering af ældre møbler samt opbygning og polstring af siddemøbler.

Fakta

Navn:
Bolig- og autointeriørmontering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2781

Du kan dygtiggøre dig inden for møbelmontering i industrien eller i traditionel polstring, som den udføres i håndværksvirksomheder. Du kan også lære at lave solafskærming og montere udstyr i biler, busser og fly.

Kurserne henvender sig især til faglærte møbelpolstrere, autosadelmagere og gardindekoratører, men du kan også være ufaglært.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Bolig- og autointeriørmontering omfatter kurser inden for emnerne:

  • Design og produktudvikling, prototypefremstilling
  • Polstring af siddemøbler, stole og sofagrupper
  • Udførelse af gardindekorationer
  • Udførelse af stole/interiør til automobiler, lastbiler, busser og flysæder

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Bolig- og autointeriørmontering omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Træets uddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Savværk og halvfabrikata er en af flere kompetencebeskrivelser under Træets Efteruddannelser.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information