AMU-kursus i Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger

Områdets kurser styrker montørers kompetencer til at installere og servicere systemer for varme, vand og sanitet. Fx til boliger, institutioner, virksomheder og centrale rensningsanlæg.

Fakta

Navn:
Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2861

Du lærer at foretage eftersyn, kontrol, reparation og indregulering af energianlæg og sanitære installationer. Det kan fx være solvarme-, biobrændsel- og sanitetsinstallationer.

Kurserne henvender sig til faglærte montører med en erhvervsuddannelse fra vvs-energiområdet eller det el-tekniske område. Fx medarbejdere i vvs-virksomheder og vvs-entreprenørvirksomheder. Desuden til montører med en anden relevant erhvervsuddannelse inden for industriens uddannelser.

Se alle AMU-kurser inden for området Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger omfatter kurser inden for emnerne:

  • Installation og service på afløbsinstallationer
  • Installation og service på ufyrede anlæg
  • Installation og service på vandinstallationer
  • Installation og service på varmefordelende anlæg
  • Installation og service på vedvarende energianlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sjakbajs, planlægning og koordinering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Droneteknologi: Systemforståelse
Droneteknologi: Sensorteknologier til droner
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Varmepumper - installation og service
Energitjek & -besparelse - tekniske installationer
Tekniske Installationer - Kundeservice og salg
IoT i inst.branchen 2 - sammenkobling af systemer
IoT i installationsbranchen 3 - systemintegration
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information