Kursus

Rensning af ventilationsanlæg

Skorstensfejere skal vælge denne uddannelse, fordi den giver teoretisk viden og praktiske færdigheder til at rense ventilationsanlæg og dokumentere effekten her af, samt give kundevejledning herom.

Fakta

Navn:
Rensning af ventilationsanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2260
Fagkode:
48038-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod faglærte skorstensfejere eller personer med tilsvarende kvalifikationer, der i deres job har brug for kompetencer inden for rensning af ventilationsanlæg, valg af renseværktøj/rensemetode, og dokumentation af effekten, af det foretaget rensearbejde, samt kvalitetskontrol af eget arbejde.

Mål

  Deltageren ·  har kendskab til ventilationsanlægs opbygning og virkemåde. ·  har viden om komponenters placering og virkemåde. ·  har viden om bygningsreglementets regler for ventilationsanlæg. ·  har viden om og kan udføre rensning af ventilationsanlæg og kan af- og påmontere komponenter i forbindelse med rensning af ventilationsanlæg. ·  kan selvstændigt dokumentere effekten og foretage kvalitetskontrol af det udførte arbejde.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.