Kursus

Miljørigtig anvendelse af biobrændsel

Uddannelsen giver teoretisk viden og praktiske færdigheder, til at foretage kontrol af fyringsanlæg beregnet til fyring med biobrændsel, samt vejlede kunderne om: anvendelse, valg af og opbevaring af brændsel, samt udføre nødvendig dokumentation for kommunernes sagsbehandling i klagesager.

Fakta

Navn:
Miljørigtig anvendelse af biobrændsel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2260
Fagkode:
47943-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod faglærte skorstensfejere, der i deres job har brug for kompetencer inden for eftersyn, kontrol og vejledning af kunder og kommuner om funktion og virkemåde af alle typer fyringsanlæg beregnet til fyring med biobrændsel.

Mål

Deltageren ¿kan indregulere og kontrollere biobrændselsanlæg med henblik på at sikre en høj forbrændingskvalitet samt vurdere brændslers egnethed.¿kan vejlede om valg af kedelanlæg med dertil hørende ekspansionsforhold. ¿kan dimensionere akkumuleringstanke og har kendskab til at sammenkoble disse med eksisterende fyringsanlæg samt anlæg for vedvarende energi. ¿kan vejlede om nedbringelse af emission fra skadelige stoffer og partikler, der fremkommer ved forbrænding, samt redegøre for bygningens trykforhold og dennes indflydelse på forbrændingen. ¿har indgående kendskab til Brændeovnsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.¿kan selvstændigt, med baggrund i Brændeovnsbekendtgørelsens vejledning, vurdere fyringsanlægs stand, kvalitet og anvendelse som dokumentation for kommunernes sagsbehandling i klagesager om røg og lugtgener.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.