Kursus

Fyringsanlæg

Skorstensfejere skal vælge denne uddannelse, fordi den giver teoretisk viden og praktiske færdigheder til at foretage rensningsarbejde og kontrol af fyringsanlæg, der er kombineret med andre energiformer eller hvori der indgår mekaniske og elektriske komponenter, samt foretage fejlfinding og give kundevejledning herom.

Fakta

Navn:
Fyringsanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2260
Fagkode:
48960-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod skorstensfejere, der i deres job har brug for kompetencer inden for rensning af fyringsanlæg.

Mål

 Deltageren kan:- Rense og kontrollere fyringsanlæg, hvori der indgår mekaniske og elektriske komponenter.- Vejlede kunden om funktion og virkemåde for de komponenter der indgår i fyringsanlæg.- Foretage kontrol og fejlfinding på de komponenter der indgår i fyringsanlæg.- Redegøre for dansk klima- og energipolitik.- Vurdere en boligs varmebehov på baggrund af transmissionskoefficient for bygningsdele.- Rense, kontrollere og give kundevejledning om fyringsanlæg, der er kombineret med solvarme-, varmepumpe- og ventilationsanlæg.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.