Kursus

Brandpræventive bygningsforanstaltninger

Deltageren kan vurdere de anvendte materialer i bygninger, hvor der er opstillet ildsteder og skorstene. Herudover kan deltageren vejlede kunden om korrekte bygningskonstruktioner og materialer m.h.p. etablering af brandpræventive foranstaltninger.

Fakta

Navn:
Brandpræventive bygningsforanstaltninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2260
Fagkode:
45903-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for skorstensfejerområdet.

Mål

Ud fra glædende regler og myndighedsbestemmelser kan deltageren selvstændigt vurdere de anvendte bygningsmaterialer i bygninger, hvor der er opstillet ildsteder og skorstene.Herudover kan deltageren vejledede kunden om korrekte bygningskonstruktioner og materialer m.h.p. etablering af brandpræventive foranstaltninger.

Varighed

3 dage

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser