Kursus

Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn

Deltageren kan udføre brandpræventivt tilsyn med skorstene, fyringsanlæg og tilsluttende bygningsdele.

Fakta

Navn:
Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2260
Fagkode:
45375-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for skorstensfejerområdet.

Mål

Ud fra gældende regler for for området kan deltageren selvstændigt udføre brandpræventivt tilsyn af skorstene, fyringsanlæg og tilsluttende bygningsdele, med efterfølgende rapportering til kunden.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til deltageren, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med et tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser