amu i intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg

Områdets kurser giver forudsætninger for at installere og servicere tekniske anlæg, der varetager automatiske funktioner i forbindelse med belysning, varme, ventilation, nedkøling og sikring af bygninger.

Fakta

Navn:
Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2854

Du lærer at opbygge, fejlfinde og funktionsprøve anlæg og netværk til såvel private boliger som større bygninger, fx hoteller, kontorhus, hospitaler og skoler, hvor der er fokus på effektiv udnyttelse og besparelser på energien.

Udstyret omfatter både hardware og software.

Kurserne henvender sig især til elektrikere.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Fejlfinding på IBI-/CTS-netværk og komponenter
  • Kvalitetssikring af el-arbejde
  • Montage og installation af netværk og komponenter
  • Opsætning af IBI- og CTS-software
  • Programmering af komponenter og systemer til IBI- og CTS-anlæg
  • Udførelse af styrings- og reguleringstekniske opgaver til IBI-/CTS-anlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Installation/idriftsættelse Ethernet
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Kvalitetssikring ved udførelse af el-anlæg
Tavler, konstruktion og installation
L-AUS, tavle- og installationsarbejde
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sjakbajs, planlægning og koordinering
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
SB Større installationer, industri & andet byggeri
SB Mindre install., bolig m særlige områder
SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
L-AUS ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information