amu i elevatorteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Elevatorteknik

Områdets kurser kvalificerer dig til at udføre montage, vedligehold, service og reparation af elevatorer og rulletrapper mv. Du kan blandt andet lære at udføre lovpligtige eftersyn.

Fakta

Navn:
Elevatorteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2852

Kurserne vil bl.a. sikre, at du har kendskab til de høje krav til sikkerhed, der gælder inden for området. Du kan lære at benytte forskellige programmeringssprog og -værktøjer, når du skal konfigurere komponenter. Du kan også specialisere dig i at fejlfinde på anlæg, som har akutte driftsstop, og ajourføre anlæggets servicebog.

Kurserne henvender sig fx til faglærte elektrikere, automatikfagteknikere, elmontører og installationsmontører, men også tillærte montører.

Du kan arbejde hos en fabrikant af elevatoranlæg og andre transportanlæg eller hos en virksomhed, der servicerer elevatorer.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Elevatorteknik omfatter kurser inden for emnerne:

  • Konfigurering og paramentrering af styringer til elevatoranlæg
  • Montage og modernisering af elevatoranlæg og rulletrapper
  • Service, vedligehold, fejlfinding og reparation af elevatoranlæg
  • Udførelse af lovpligtige eftersyn på elevatoranlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Elevatorteknik omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Få mere at vide

Elevatorteknik er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Elevator 1
Elevator 2
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Kvalitetssikring ved udførelse af el-anlæg
Tavler, konstruktion og installation
L-AUS, tavle- og installationsarbejde
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sjakbajs, planlægning og koordinering
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
L-AUS ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige
Elevatorteknik 1-1, intro, begreber og sikkerhed
Elevatorteknik 1-2, skakt, stol og drivmaskinrum
Elevatorteknik 2-1, hydrauliske elevatorer
Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer
Elevatorteknik 2-3, rulletrappe og specialelevator

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information