amu i elevatorteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Elevatorteknik

Områdets kurser kvalificerer dig til at udføre montage, vedligehold, service og reparation af elevatorer og rulletrapper mv. Du kan blandt andet lære at udføre lovpligtige eftersyn.

Fakta

Navn:
Elevatorteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2852

Kurserne vil bl.a. sikre, at du har kendskab til de høje krav til sikkerhed, der gælder inden for området. Du kan lære at benytte forskellige programmeringssprog og -værktøjer, når du skal konfigurere komponenter. Du kan også specialisere dig i at fejlfinde på anlæg, som har akutte driftsstop, og ajourføre anlæggets servicebog.

Kurserne henvender sig fx til faglærte elektrikere, automatikfagteknikere, elmontører og installationsmontører, men også tillærte montører.

Du kan arbejde hos en fabrikant af elevatoranlæg og andre transportanlæg eller hos en virksomhed, der servicerer elevatorer.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Elevatorteknik omfatter kurser inden for emnerne:

  • Konfigurering og paramentrering af styringer til elevatoranlæg
  • Montage og modernisering af elevatoranlæg og rulletrapper
  • Service, vedligehold, fejlfinding og reparation af elevatoranlæg
  • Udførelse af lovpligtige eftersyn på elevatoranlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Elevatorteknik omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Få mere at vide

Elevatorteknik er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information