Kursus

Introduktion til tavlebygning

Efter kurset kan deltageren opbygge eltavler med korrekt tavlebeskyttelse, som jording, transientbeskyttelse (SPD), fejlstrømsafbryder (RCD), sikringer og maksimalafbrydere.

Fakta

Navn:
Introduktion til tavlebygning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2863
Fagkode:
49645-

-

Målgruppe

Uddannede elektrikere eller tilsvarende samt ufaglærte, der ønsker at arbejde med eller arbejder med opbygning af eltavler

Mål

Efter kurset kan deltageren opbygge eltavler. Det betyder:Deltageren har grundlæggende viden om og forståelse af lavspændingstavlers opbygning samt kendskab til gældende love, normer og standarder. Deltageren tager vare på egen og andres sikkerhed ved arbejdet. Deltageren udvælger korrekt værktøj og relevante materialer til at opbygge eltavler. Deltageren opbygger eltavler med korrekt tavlebeskyttelse, som jording, transientbeskyttelse (SPD), fejlstrømsafbryder (RCD), sikringer og maksimalafbrydere. Deltageren tager højde for elektromagnetisk sameksistens (EMC). Deltageren kvalitetssikrer eget arbejde og udfylder tavlespecifikationsskemaer (fx BPS) og kredsskemaer korrekt.

Varighed

5 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.