amu i bygningers el-installationer og antennemontage
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Bygningers el-installationer

Områdets kurser tilbyder efteruddannelse inden for installation af el til boliger, forretninger og institutioner. Det kan være tavler og nødstrømsanlæg, hvidevarer og antenne-, energi- og belysningsanlæg.

Fakta

Navn:
Bygningers el-installationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2863

Du kan dygtiggøre dig inden for dimensionering og projektering, installation, opbygning, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse og kvalitetssikring af installationerne. Området omfatter også energibesparende produkter, Internet of Things, cloud-løsninger mv.

Kurserne henvender sig typisk til faglærte elektrikere, el-montører og kabelmontører. Du kan fx arbejde i en servicevirksomhed eller en installationsvirksomhed, der har specialiseret sig i større eller mindre installationer.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Bygningers el-installationer omfatter kurser inden for emnerne:

  • Anvendelse og forståelse af arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Anvendelse og forståelse af bekendtgørelser, love og regler
  • Fejlfinding og måling
  • Kvalitetssikring af installationsarbejde
  • Montage og installation
  • Opbygning af lavspændingstavler til el
  • Programmering af komponenter og systemer
  • Projektering af bygningers el-installationer
  • Styring og regulering af bygningers el-installationer

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Bygningers el-installationer omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Bygningers el-installationer er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Kvalitetssikring ved udførelse af el-anlæg
Tavler, konstruktion og installation
L-AUS, tavle- og installationsarbejde
Sjakbajs, planlægning og koordinering
Installationer udført efter Bygningsreglementet
Det digitale byggeri, anvendelse
SB Større installationer, industri & andet byggeri
SB Mindre install., bolig m særlige områder
SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning
Arbejde på eller nær spænding - introduktion
Den gode læresvend i elbranchen
L-AUS ajourføring for el-sagkyndige
Kabelmontage - føringsveje
Kabelmontage - kabler
Kabelmontage - trækning, fastgørelse
Kabelmontør - overdragelse
installationstekniske tegninger og diagrammer
L-AUS ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige
Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Dimensionering, særlige områder
Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer
Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis
Energitjek & -besparelse - tekniske installationer
Termografering
Tekniske Installationer - Kundeservice og salg
Hvidevarer - service og teknologi
Hvidevarer - service og teknologi
Hvidevarer - service og teknologi
Hvidevarer - service og teknologi
Hvidevarer - service og teknologi
Storkøkkenudstyr - inst., service og fejlfinding
Storkøkkenudstyr - inst., service og fejlfinding
Storkøkkenudstyr - inst., service og fejlfinding
Storkøkkenudstyr - inst., service og fejlfinding
Storkøkkenudstyr - inst., service og fejlfinding

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information