amu i bygningers el-installationer og antennemontage
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Bygningers el-installationer

Områdets kurser tilbyder efteruddannelse inden for installation af el til boliger, forretninger og institutioner. Det kan være tavler og nødstrømsanlæg, hvidevarer og antenne-, energi- og belysningsanlæg.

Fakta

Navn:
Bygningers el-installationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2863

Du kan dygtiggøre dig inden for dimensionering og projektering, installation, opbygning, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse og kvalitetssikring af installationerne. Området omfatter også energibesparende produkter, Internet of Things, cloud-løsninger mv.

Kurserne henvender sig typisk til faglærte elektrikere, el-montører og kabelmontører. Du kan fx arbejde i en servicevirksomhed eller en installationsvirksomhed, der har specialiseret sig i større eller mindre installationer.

Se alle AMU-kurser inden for området Bygningers el-installationer på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Bygningers el-installationer omfatter kurser inden for emnerne:

  • Anvendelse og forståelse af arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Anvendelse og forståelse af bekendtgørelser, love og regler
  • Fejlfinding og måling
  • Kvalitetssikring af installationsarbejde
  • Montage og installation
  • Opbygning af lavspændingstavler til el
  • Programmering af komponenter og systemer
  • Projektering af bygningers el-installationer
  • Styring og regulering af bygningers el-installationer

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Bygningers el-installationer omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Bygningers el-installationer er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Droneteknologi: Systemforståelse
Droneteknologi: Sensorteknologier til droner
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
IoT/IIoT: Begreber, teknikker og processer
IoT/IIoT:Enheder, infrastruktur, sikkerhed, design
IoT/IIoT: Embeddede systemer og embedprogrammering
Big Data: Begreber, teknikker og processer
Big Data: Databegreber, model, analyse, behandling
Ladestandere til elbiler - installation
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information