Svejsning, skæring og maritim produktion
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Svejsning, skæring og maritim produktion i metal

Områdets kurser giver forudsætninger for at svejse og skære emner i stål og aluminium til skibe og andre maritime konstruktioner, fx boreplatforme og sænkekasser.

Fakta

Navn:
Svejsning, skæring og maritim produktion i metal
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2858

Du kan specialisere dig i svejseteknikker som laser-, lysbue-, pulver-, MIG-, MAG-, TIG- og gassvejsning. Desuden i skæreprocesser som flammeskæring, plasmaskæring og laserskæring. Du kan også beskæftige dig med robotsvejsning og fremstilling af fiksturer.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte i metalindustrien og den maritime industri, fx skibsbyggere eller skibsteknikere og maritime smede. Det kan være på værfter, i virksomheder, der arbejder med olie, gas og vind, og andre industrivirksomheder, der svejser, skærer og bearbejder metal.

Se alle AMU-kurser inden for området Svejsning, skæring og maritim produktion i metal på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Svejsning, skæring og maritim produktion i metal omfatter kurser inden for emnerne:

  • Maritim fremstillings- og reparationsteknik
  • Produktionsplanlægning, dokumentation og kvalitet
  • Svejsning af metalindustrielle og maritime konstruktioner
  • Termisk skæring i metal

Disse kurser udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Svejsning, skæring og maritim produktion i metal omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Svejsning og fyringsteknik.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Svejsning, skæring og maritim produktion i metal er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg (IF).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Lys b. svejs-kants plade/plade
Lys b. svejs-kants plade/rør
Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF
Lys b svejs-stumps plade alle pos
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC
Lys b svejs-stumps rør alle pos
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135
MAG-svejs-kants plade/plade pr 136
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136
TIG-svejs-kants uleg plade/rør
TIG-svejs-stumps uleg plade
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
TIG-svejs-stumps svær rustfri plade
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos
Flammeskæring - tildannelse af rør
TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør
TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Gassvejsnning proces 311
Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
Gassvejsning af stumpsømme - rør P 311, EN 287-1
Materialelære, rustfri stål
Materialelære, stål
Manuel flammeskæring
Laserskæring for operatører
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
Materialeforståelse, aluminium
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination
Skæreprocesser og fugeformer
Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde
Kvalitetsstyring af svejsearbejde
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC -
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC -
MIG-Svejsning, aluminium svær pl/pl, kantsømme, PF
MIG-svejsning, aluminium tynd plade stumpsømme, PF
MIG-svejsning, aluminium svær plade stumpsømme, PF
TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF
TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF
Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner
TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC
Ajourføring af svejsekoordineringskompetencer
CAD understøttet beregning og dimensionering
Audit kvalitetssikring stålproducerende virks.
Flammeretning af konstruktionsstål
Svejser og CE-mærket bygningsstål
Udarbejdelse af WPS
Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer
MIG lodning af tyndplade
Planlægning og gennemførsel af svejseopgaver
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)
Svejseteknisk introduktion (F/I)
Svejsning i bronzealuminiumslegeringer
Reparationssvejsning
Lasersvejsning, metalindustri
Lasersvejsning, metalindustri
Montagesvejsning
Pulversvejsning, Proces 121 i plade og rør
Pulversvejsning, Proces 121 i plade og rør
Lysbuesvejsning, Proces 111 af svære knudepunkter
Lysbuesvejsning, Proces 111 af svære knudepunkter
Lysbuesvejsning, Proces 111 af svære knudepunkter
Lysbuesvejsning, Proces 111 af svære knudepunkter
P111/136 eller P138/136 svejs: asymmetriske fuger
Anvendt svejseteknisk beregning og måling
MAG-svejsning af rustfri stål proces 135 eller 136
MAG-svejs rustfri, svær plade Proces 135 eller 136
Grundlæggende bearbejdning før og efter svejsning
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos
Kvalitet og produktivitet robotsvejsning
Off-line programmering af svejserobot
Udvikling og optimering af robotsvejsefiksturer
Svejsning med fleksibel svejserobot
Lysbuesvejsning
TIG-svejsning proces 141
Introduktion til TIG-, MAG- og Lysbuesvejsning
MAG-svejsning proces 135

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information