amu i støberi- og metalskrotningsindustri
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Støberi og metalgenindvindingsindustri

Områdets kurser giver kompetencer til såvel fremstilling af nye støbte emner som genindvinding af skrottede metalprodukter.

Fakta

Navn:
Støberi og metalgenindvindingsindustri
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2762

Du lærer om manuelle og maskinelle støbeprocesser, om sammensætning af støbelegeringer, om fremstilling af kærner og forme samt om tegningsforståelse og brug af cad/cam. Du kan også lære om modtagelse, håndtering og sortering af skrotprodukter til efterfølgende oparbejdning og genanvendelse.

Kurserne henvender sig både til faguddannede formere/støberiteknikere og til ufaglærte inden for det støberitekniske område.

Se alle AMU-kurser inden for området Støberi og metalgenindvindingsindustri på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Støberi og metalgenindvindingsindustri omfatter kurser inden for emnerne:

  • Håndtering og sortering af skrotprodukter til genindvinding
  • Kernefremstilling
  • Produktion i permanente forme
  • Produktion i sandforme
  • Produktionsprocesser efter støbningen
  • 3D-scanning og additive fremstillingsformer i støberibranchen

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Støberi og metalgenindvindingsindustri omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Svejsning og fyringsteknik.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Støberi- og metalgenindvindingsindustri er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg (IF).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information