Kursus

Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer

Deltageren kan på baggrund af viden om og skærpet opmærksomhed på meget omfattende og voldsomme begivenheder, som fx uvejr, brand, eksplosioner, voldelige forbrydelser eller terrorhandlinger, optræde formålstjenligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Fakta

Navn:
Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295
Fagkode:
47142-

Målgruppe

Adgang til uddannelsen har personer, som har gennemført uddannelsen "Grundlæggende Vagt" og har nogen praktisk erfaring. Uddannelsen retter sig især mod vagtfunktionærer med tjeneste som centervagter, som fast vagt ved større offentlige og private institutioner og firmaer eller på anden måde udfører vagtfunktioner i større bygninger og bygningskomplekser med publikum og mange ansatte.

Mål

Deltageren kan på baggrund af viden om og skærpet opmærksomhed på meget omfattende og voldsomme begivenheder, som fx uvejr, brand, eksplosioner, voldelige forbrydelser eller terrorhandlinger, optræde formålstjenligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.Ud fra kendskab til forebyggende foranstaltninger, særligt materiel, og særlige risici og problemer med større menneskemængder under tag, i trængsel og i mørke, samt ved tegn på forberedelse af forbrydelser, herunder terrorhandlinger kan deltageren foretage relevante foranstaltninger, som fx rigtig alarmering, modtagelse af politi og redningstjeneste samt berolige mennesker ramt af panik.Efter omfattende og voldsomme begivenheder er deltageren i de efterfølgende faser i stand til at handle professionelt på baggrund af viden om psykisk reaktionsmønster.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College