Kursus

Sikkerhedsreceptionist

Deltageren kan professionelt imødekomme gæsters forventninger til service og oplevelser på baggrund af en forståelse for gæsters ønsker samt virksomhedens krav og behov. Desuden kan deltageren observere usædvanlige/mistænkelige personer, genstande og hændelser og kan udføre opgaver i forbindelse med personskader, ulykker, brand mv.

Fakta

Navn:
Sikkerhedsreceptionist
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295
Fagkode:
47141-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod vagter beskæftiget i reception.

Mål

Deltageren kan professionelt imødekomme gæsters forventninger til service og oplevelser på baggrund af en forståelse for gæsters ønsker samt virksomhedens krav og behov. Desuden kan deltageren observere usædvanlige/mistænkelige personer, genstande og hændelser.Deltageren kan udføre professionel post-, telefon- og mailbetjening med fokus på kommunikation og sikkerhed herunder håndtering af eventuelle trusler og observans ift. usædvanlige telefonopkald og andre trusselsbilleder.Deltageren kan anvende generelle sikkerhedsprocedurer og kan udføre nødkaldsprocedurer, kommunikation med kontrolcentral, kommunikation med myndigheder mv.Deltageren har viden om evakueringsplaner og sikkerhedsreceptionens rolle og kan udføre opgaver i forbindelse med personskader, ulykker, brand mv.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN

Zealand Business College