Kursus

Security Awareness for vagter

Deltageren kan på baggrund af viden om det aktuelle terrorbillede i Danmark, vurdere det lokale trusselbillede og agere ud fra dette i sin rolle som vagt.

Fakta

Navn:
Security Awareness for vagter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295
Fagkode:
47092-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod vagter, som har gennemført og bestået uddannelsen "Grundlæggende Vagt".

Mål

Deltageren kan på baggrund af viden om det aktuelle terrorbillede i Danmark, vurdere det lokale trusselbillede og agere ud fra dette i sin rolle som vagt. Deltageren kan identificere adfærd og situationer, der afviger fra normalbilledet. Desuden kan deltageren foretage en undersøgelse af en mistænkelig situation, herunder foretage den nødvendige rapportering ud fra gældende instrukser og forholdsordrer. Endvidere kan deltageren henvende sig som vagt på en serviceorienteret og professionel måde til personer, som agerer mistænkeligt.

Varighed

1 dag

Eksamen

Ingen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser