Kursus

Magtanvendelse under konflikter for vagter

Deltageren kan på baggrund af viden om straffelovens § 13 og § 14, analysere og håndtere situationer, hvor magtanvendelse kan være en nødvendighed for at afværge ulykker eller væsentlig skade på sig selv eller andre.

Fakta

Navn:
Magtanvendelse under konflikter for vagter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295
Fagkode:
47091-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod vagter, som har gennemført og bestået uddannelsen "Grundlæggende Vagt".

Mål

Deltageren kan på baggrund af viden om straffelovens § 13 og § 14, analysere og håndtere situationer, hvor magtanvendelse kan være en nødvendighed for at afværge ulykker eller væsentlig skade på sig selv eller andre.Deltageren kan med baggrund i kendskab til forskellige reaktionsmønstre under konflikter, agere hensigtsmæssigt, og kan forsvare sig overfor et uretmæssigt angreb, herunder foretage en civil anholdelse og korrekt brug af håndjern.

Varighed

1 dag

Eksamen

Ingen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College