Kursus

Event planlægning og ledelse

Formålet er, at sætte deltageren i stand til, med baggrund i gældende love, relevante forskrifter, regler og bestemmelser, under hensyntagen til kunstners, kundens, publikums og egen sikkerhed at planlægge, lede og vejlede ved forskellige typer af events.

Fakta

Navn:
Event planlægning og ledelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295
Fagkode:
48052-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

PlanlægningDeltageren kan med baggrund i gældende love, relevante forskrifter, regler og bestemmelser- planlægge, lede og vejlede i opbygningen og afviklingen af forskellige typer events- vælge og anvende korrekt signal- og afspærringsmateriel, udfærdige bestillingslister, signalplaner m.m.- vurdere og forebygge, samt vejlede om risici i forbindelse med events- forberede og afholde briefing, samt udfærdige actionscards for relevant personel med baggrund i sikkerhedsmanual og evt. beredskabs- og katastrofeberedskabsplan.AfviklingDeltageren kan under hensyntagen til kunstners, kundens, publikums og egen sikkerhed - projektere og planlægge samt medvirke til at opbygge venuen, herunder adgangskontrols- og visitationsområde - vejlede om optimale adgangsforhold for brandvæsen, ambulancetjeneste, korrekt opbygning og placering af samariterstationer, back- og frontstage områder mv.- foretage kompetencevurdering af personel- i praksis demonstrere kendskab til simple ledelsesprincipper og værktøjer herunder udvise forståelse for holdarbejde, tværfagligt samarbejde og sammensætning af bemanding.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College