Kursus

Basisuddannelse for P-vagter

Du får en grundlæggende viden om regler og arbejdsopgaver for P-vagter.

Fakta

Navn:
Basisuddannelse for P-vagter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,6 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295
Fagkode:
48909-

-

Målgruppe

Personer der er ansat som P-vagt eller ønsker ansættelse som P-vagt.

Mål

P-vagtens opgaver Deltageren kender formålet med Parkeringskontrollen.Deltageren kender fælles regler og forskellen på private og offentlige parkeringsområder,herunder aftalelov og færdselslov.Arbejdsmilgø og ergonomiDeltageren har kendskab til at udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt ¿ herunderforståelse for betydningen af- Godt fodtøj- Gå og stå stillinger- Hvordan udstyr bæres korrekt- Sammenhæng mellem kost, søvn og motion for at kunne udføre sit arbejde sundhedsmæssigt forsvarligt.Service, kommunikation og konflikthåndtering Deltageren kan på baggrund af en viden om grundlæggende kommunikative begreber udvise en professionel kundeservice og kommunikation.Deltageren kan- Inddrage viden om kommunikation og konflikthåndtering, så risikoen for fysiske konflikter minimeres- Differentiere sit kropssprog, sprog og attitude i forhold til forskellige P-vagt opgaver og situationer. - Skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd, og kan anvende dette i sin personlige fremtræden og adfærd i sin rolle som P-vagt. - Inddrage viden om psykisk syge og udadreagerende mennesker i forbindelse med kommunikation og adfærd.Interkulturel forståelse Deltageren har viden om det multikulturelle samfund, og kan begå sig hensigtsmæssigt og professionelt som P-vagt blandt mennesker/grupper med forskellige kulturelle, religiøse og etniske baggrunde.Desuden kan deltageren inddrage viden om kulturforskelle i kommunikation og adfærd.PDA (Personal Digital Assistent) anvendelse og fotodokumentationDeltageren kan med baggrund i viden om, hvad PDA er, anvende denne i sit arbejde som P-vagt.Deltageren kan anvende foto som dokumentation for sit arbejde og i henhold til persondataforordningen.

Varighed

4,6 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.