Kursus

Basisuddannelse Airport Security

Uddannelsen er en basisuddannelsen for medarbejdere i security i lufthavnene.

Fakta

Navn:
Basisuddannelse Airport Security
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
13 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295
Fagkode:
49006-

-

Målgruppe

Er kun for ansatte i lufthavnenes security.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren anvende viden om:securityarbejde, adgangskontrol, kommunikation og konflikthåndtering, eftersyn af bagage og personeftersyn.

Varighed

13 dage.

Eksamen

Der stilles prøver jf. beskrivelsen i Det nationale uddannelsesprogram, der er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.