Kursus

Filmhåndværker - for frisører

Deltageren opnår viden om en filmproduktion og kan indgå i planlægningsfasen med andre faggrupper under en optagelse på et filmsæt. Deltageren opnår viden om makeup-effekter og vedligeholdelse med hensyn til makeup og hår på skuespiller på settet.

Fakta

Navn:
Filmhåndværker - for frisører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
8,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2660
Fagkode:
49648-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod frisører med den 4 årige erhvervsuddannelse

Mål

Ved en filmproduktion kan deltageren med fokus på frisørens rolle og i samarbejde med andre faggrupper:I planlægningsfasen, læse og forstå - en produktionsplan, herunder et dagsprogram - et manuskript - et breakdown i manuskriptetI arbejdsprocessen, udføre - research til en given personkarakter/rolle og fra en given scene ud fra manuskriftet - en sminkeprøve på en given karakter i manuskriptetI arbejdet på settet  - være sin rolle bevidst i forhold til opgaverne på settet/sminkevognen - udvise diskretion i følsomme scener - passe et set og vedligeholde makeup og hår - anvende kendskab til specieleffektmakeup

Varighed

8,0 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.