Kursus

Sports- og idrætsanlæg

Faget giver dig viden om lovgivning på området og forudsætninger for at pleje og vedligeholde baner, lokaler og udstyr i sports- og idrætsanlæg.

Fakta

Navn:
Sports- og idrætsanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
11785-

Sports- og idrætsanlæg er et enkeltfag fra uddannelsen til ejendomsservicetekniker.

 

Målgruppe

Faget henvender sig til servicemedarbejdere.

Mål

På kurset lærer du at:

  • pleje og vedligeholde boldbaner og løbebaner med tilhørende udstyr
  • anvende din viden om græs- og grusbelægning, når du vedligeholder idrætsanlæg, herunder forebygger og bekæmper ukrudt, plantesygdomme og skadedyr
  • foretage lettere reparationer i sports- og idrætsanlæg efter gældende lovgivning
  • anvende standarder og regler for rengøring af særlige lokaler som sauna, solarium, omklædnings- og badefaciliteter samt motionslokaler og udstyr i lokalerne
  • anvende din viden om hygiejne og smittespredning, når du rengør og vedligeholder lokaler i sports- og idrætsanlæg

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.