Kursus

Arbejde med og på stiger, ejendomsservice

Du lærer at arbejde sikkert på forskellige typer af stiger. Du lærer at planlægge arbejdsopgaverne med fokusevt. risici ved opgaverne.Du lærer også at føre logbog og søge informationer, der er relevante for arbejdet med og på stiger.

Fakta

Navn:
Arbejde med og på stiger, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48583-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:I forhold til sikkerhedArbejde sikkert med forskellige typer af løse stiger:- Enkeltstiger- Skydestiger- Wienerstiger- Stiger der bruges som gangbroRisikovurdere en arbejdsopgave.Medvirke til at minimere eller undgå ulykker ved arbejde, der foregår på stiger.I forbindelse med arbejdsbetingede lidelserPlanlægge og udføre arbejdsopgaver på stige med fokus på at forebygge nedslidningI forbindelse med informationerRegistrere stiger og anvende registrering som stigens logbog.Indhente informationer om at arbejde med og på stiger i:- Lovgivning - Vejledninger fra Arbejdstilsyn- Branchearbejdsmiljøråd- Stigeleverandører

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.