Kursus

Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus

Efter uddannelsen kan du bidrage til at forbygge komplikationer forårsaget af den psykiske lidelse/misbrug i forbindelse med sygepleje og behandling af fysisk sygdom hos den psykisk syge/misbruger under indlæggelse på somatisk hospital. Herunder identificere tegn og symptomer på psykisk sygdom og/eller misbrug hos den fysisk syge borger, samt anvende pædagogiske, jeg-støttende, relationelle og kommunikative værktøjer i de patientnære plejeopgaver.

Fakta

Navn:
Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2272
Fagkode:
47970-

Målgruppe

Social og sundhedsassistenter ansat på sygehuse

Mål

Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden samt ny viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og misbrug, kan deltageren, på somatisk afdeling, etablere respektfuldt samarbejde i tilrettelæggelsen af sygepleje og behandling af borgere med psykisk sygdom og/eller misbrug, ud fra et holistisk perspektiv. Hos den fysisk syge borger, kan deltagerne identificere tegn og symptomer på psykisk sygdom og/eller misbrug og handle hensigtsmæssigt herpå i forhold til udredning og specifik behandling heraf, herunder etablering af tværfaglig indsats. Desuden kan deltagerne planlægge sygepleje og behandling i de patientnære plejeopgaver, der knytter sig til den fysiske sygdom, hos den indlagte psykisk syge og/eller misbrugeren. Deltagerne kan anvende pædagogiske redskaber og arbejde jeg-støttende, herunder opbygge respektfulde samarbejdende relationer og kommunikere støttende og motivationsfremmende med borgeren og dennes netværk. Deltagerne har kendskab til og kan tage initiativ til iværksættelse af tværfaglige og tværsektorielle foranstaltninger under og efter indlæggelsen.

Varighed

Uddannelsens varighed er 5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

SOSU Nykøbing F.