Kursus

Udvikling og styring af aktiveringsprojekter

Deltagerne skal kunne anvende og udøve ledelse i den projektorganiserede arbejdsform.

Fakta

Navn:
Udvikling og styring af aktiveringsprojekter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
6 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
42687-

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i amtslige og primærkommunale social- eller sundhedstjenester med arbejdsfunktioner inden for ældre- og handicapområdet.

Mål

Deltagere er efter endt uddannelse: - i stand til at udvælge relevante udviklings- og aktiveringsprojekter med udgangspunkt i ældre- og handicapgruppens særlige forudsætninger og potentialer - i stand til at omsætte ideer til strukturerede projekter, herunder formulere mål og planlægge gennemførelse - i stand til at inddrage og motivere såvel borgere som kolleger og eksterne samarbejdspartnere i udviklings- og aktiveringsprojekter, samt strukturere en hensigtsmæssig arbejdsfordeling - i stand til at opspore relevante fonde, private som politiske organer med henblik på at udarbejde ansøgninger til disse vedrørende projektstøtte - i stand til at planlægge og styre et budget inden for et valgt projektemne - i stand til at evaluere og justere igangsatte udviklings- og aktiveringsprojekter

Varighed

6 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser