Kursus

Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien

Deltagerne kan, på et grundlæggende niveau, støtte den sindslidende i socialpsykiatrien til at mestre livet personligt og socialt.

Fakta

Navn:
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsen har en varighed på 10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
40938-

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i socialpsykiatrien, herunder den indsats, der er placeret i hjemmeplejen. Det er en fordel. at deltageren har nogen erfaring fra arbejdet med psykiatriske/socialpsykiatriske brugere. Uddannelsen er relevant for medarbejdere med arbejdsfunktioner svarende til social- og sundhedshjælpere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere m.v.

Mål

Deltageren kan medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med den sindslidende borger i overensstemmelse med dennes behov, ønsker og sikkerhed. Endvidere kan deltageren medvirke til etablering, vedligeholdelse og afslutning af et professionelt kontaktforløb. Desuden kan deltageren medvirke i rådgivning i forhold til rettigheder, information (herunder om brugerbevægelsen) og støtte til den sindslidende borger og dennes pårørende og øvrige netværk. Deltageren kan genkende psykoser og angsttilstande (ud fra viden om baggrund og adfærd) hos den sindslidende borger samt videregive observationer til relevante samarbejdspartene. Deltageren har kendskab til relevant medicinsk behandling og dennes virkninger og bivirkninger. Desuden har deltageren kendskab til misbrugsproblematikker. Deltageren kender sin egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats (herunder forebyggelse af indlæggelse) over for den sindslidende borger i forhold til den samlede udvikling og organisering af psykiatrien. Desuden kan deltageren i samspil med den sindslidende borger samt andre samarbejdspartnere medvirke til at evaluere og justere egen indsats i et længerevarende samarbejde med den sindslidende borger. I den forbindelse kan deltageren opsøge relevant viden med henblik på udvikling af egen praksis. Deltagerne kan, inden for eget kompetenceområde, arbejde med øget bevidsthed om egne grænser i arbejdssituationer og er mere bevidste om egne ressourcer og begrænsninger. I sit daglige arbejde kan deltageren tage højde for relevant gældende lovgivning. Endvidere har deltageren kendskab til værdierne i FN's Handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle indsats for sindslidende.

Varighed

Uddannelsen har en varighed på 10,0 dage.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser