Kursus

Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter

Deltagerne skal kunne deltage i den projektorganiserede arbejdsform.

Fakta

Navn:
Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
42686-

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i amtslige og primærkommunale social- eller sundhedstjenester med arbejdsfunktioner inden for ældre- og handicapområdet.

Mål

Deltagere er efter endt uddannelse: - i stand til at udvælge relevante udviklings- og aktiveringsprojekter med udgangspunkt i ældre- og handicapgruppens særlige forudsætninger og potentialer - i stand til at omsætte ideer til strukturerede projekter, herunder formulere mål og planlægge gennemførelse - i stand til at inddrage og motivere såvel borgere som kolleger og eksterne samarbejdspartnere i udviklings- og aktiveringsprojekter, samt strukturere en hensigtsmæssig arbejdsfordeling - i stand til at opspore relevante fonde, private som politiske organer med henblik på at udarbejde ansøgninger til disse vedrørende projektstøtte - i stand til at planlægge og styre et budget inden for et valgt projektemne - i stand til at evaluere og justere igangsatte udviklings- og aktiveringsprojekter

Varighed

4 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Andre AMU-kurser koster typisk 108 - 184 kr. pr. dag. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Professionshøjskolen VIA University College