Kursus

Portørens og hosp.serv. ass. arbejde i FAM

Efter uddannelsen kan du indgå i arbejdet ved modtagelse af akutte eller svært tilskadekomne patienter på fælles akutmodtagelse, skadestue og traumecenter. Du lærer bl.a. om arbejdsorganiseringen samt om at kunne forflytte patienterne, genkende ændrede symptomer og videregive observationer.

Fakta

Navn:
Portørens og hosp.serv. ass. arbejde i FAM
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2688
Fagkode:
48103-

-

Målgruppe

Portører og hospitalsserviceassistenter, der arbejder med patienter på skadestuer, traumecentre og andre akutte funktioner

Mål

Deltageren kan indgå i arbejdet ved modtagelse af akutte eller svært tilskadekomne patienter på fælles akutmodtagelse, skadestue og traumecenter. Deltageren kan udføre egne arbejdsopgaver på baggrund af en forståelse for arbejdsorganiseringen på den pågældende afdeling samt sin egen rolle i teamet. Deltageren kan forflytte, vende og afklæde svært tilskadekomne patienter under hensynstagen til mulige skader på nakke og ryg. I det arbejde har deltageren kendskab til relevant udstyr og hjælpemidler. Deltageren kan genkende ændrede symptomer hos den svært tilskadekomne eller den akut syge patient, handle hensigtsmæssigt inden for eget kompetenceområde og videregive observationer til relevante samarbejdspartnere.

Varighed

Uddannelsens varighed er 5 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Andre AMU-kurser koster typisk 108 - 184 kr. pr. dag. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.