Kursus

Portørens arbejde i kapelfunktionen

Deltageren kan varetage praktiske opgaver i kapellet, samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, i forbindelse med modtagelse, opbevaring og udlevering af afdøde, herunder afdøde med anden kulturel baggrund.

Fakta

Navn:
Portørens arbejde i kapelfunktionen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2688
Fagkode:
48267-

-

Målgruppe

Portører som varetager det daglige arbejde med at modtagelse, opbevaring og udlevering af afdøde i kapellet.

Mål

1. Deltageren opnår forståelse for egen rolle og funktion og kan indgå i samarbejdet med relevantearbejdspartnere og borgere/efterladte.2. Deltageren kan varetage praktiske opgaver, og arbejde efter gældende lovgivning og procedurer iforbindelse med modtagelse, opbevaring og udlevering af afdøde.3. Deltageren kender lovgrundlaget for dokumentation i forbindelse med arbejdet med modtagelse,opbevaring og udlevering af afdøde.4. Deltageren kan varetage praktiske opgaver og arbejde efter gældende lovgivning og procedurer isamarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som fx skifteretten, bedemanden, politiet og denpræhospitale virksomhed.5. Deltageren har kendskab til lovgivningen i forbindelse med livstestamente, og afdødesselvbestemmelse over biologiske materiale.6. Deltageren kan ud fra en basal viden og forståelse for andre kulturer, arbejde med modtagelse,opbevaring og udlevering af afdøde med anden kulturel baggrund. Deltageren kan arbejde indenfor de etiske rammer, der sættes af den afdødes religiøse overbevisning og ønsker.7. Deltageren kan genkende de mest almindelige sorg og krisereaktioner og kan reagerehensigtsmæssigt i kontakten med de efterladte. Herunder oplyse om samfundets tilbud tilefterladte i forbindelse med sorg og kriseforløb.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Andre AMU-kurser koster typisk 108 - 184 kr. pr. dag. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.