Kursus

Understøttende undervisning i folkeskolen

Deltageren får forståelse for at arbejde med den understøttende undervisning i folkeskolen, herunder egen rolle, funktion og ansvar for relevante pædagogiske aktiviteter, trivsel, inklusion og klasserumsledelse. Deltageren får viden om læring og erfaring med metoder og didaktiske overvejelser i planlægning af den understøttende undervisning.

Fakta

Navn:
Understøttende undervisning i folkeskolen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2629
Fagkode:
47982-

-

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og andet pædagogisk personale som arbejder med den understøttende undervisning i folkeskolen.

Mål

1. Deltageren skal have forståelse for lovgivning, rammer og idegrundlag bag folkeskolereformen. Herunder have viden om indholdet og betydningen af Fælles Mål i undervisningen og lokale indsatser og strategier.2. På baggrund af viden om understøttende undervisning skal deltageren vise forståelse for egen professionelle rolle og funktion i den understøttende undervisning indenfor folkeskolens kontekst og kultur, herunder medvirke til dokumentation og evaluering.3. Med udgangspunkt i viden om klasserumsledelse skal deltageren kunne tage selvstændigt ansvar for at lede grupper af elever såvel som hele klasser i forbindelse med understøttende undervisning.4. Deltageren skal medvirke til at fremme elevernes læring, udvikling og trivsel på baggrund af viden om læring, didaktiske overvejelser og betydningen af relationer, herunder reflektere over egen adfærd i samspillet med eleven.5. Deltageren kan vælge og anvende forskellige metoder og redskaber i planlægningen og gennemførelsen af relevante aktiviteter til den understøttende undervisning i samarbejde med læreren.6. Deltageren kan understøtte trivsel, social inklusion og konfliktløsning, gennem et fremmende læringsmiljø.7. Ud fra kendskab til elevens ressourcer og særlige behov kan deltageren planlægge, igangsætte og understøtte individuelle pædagogiske aktiviteter for den enkelte elev eller grupper af elever.8. Deltagerne kan ud fra en forståelse af egen faglige rolle i læringssituationen bidrage aktivt til et konstruktivt tværprofessionelt samarbejde og betydningsfulde sammenhænge. Herunder indgå i en anerkendende dialog i samarbejdet med lærere og forældre.

Varighed

Uddannelsens varighed er 10 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.