Kursus

Pædagogmedhjælper i dagtilbud

Uddannelsen er en introduktion til at arbejde i dagtilbud. Efter uddannelsen kan du selvstændigt og i samarbejde med kollegaer tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbuddet. Du får viden om børns grundlæggende behov og udvikling som en forudsætning for at fremme barnets trivsel, læring og dannelse. Du lærer at arbejde ud fra det fælles pædagogiske grundlag med fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb.

Fakta

Navn:
Pædagogmedhjælper i dagtilbud
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 15 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2629
Fagkode:
49777-

-

Målgruppe

Pædagogmedhjælper i daginstitutioner og andre med tilsvarende funktioner.

Mål

Ud fra en forståelse for børns grundlæggende behov og udvikling kan deltageren, selvstændigt og i samarbejde med kollegaer, tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbud.Deltageren:- Kan handle ud fra det pædagogiske grundlag med særligt fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb, og reflektere over pædagogiske værdier og etik i arbejdet med børn i dagtilbud.- Kan bidrage til at styrke børns trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra viden om børns grundlæggende følelsesmæssige, sociale, kropslige, sproglige og kognitive udvikling.- Kan medvirke til at skabe læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse med forståelse af det enkelte barns særlige udviklingsbehov og muligheder.- Kan arbejde med observationsmetoder, praksisfortællinger og har kendskab til evalueringsmetoder.- Kan reflektere over egne relationskompetencer og indgå i et anerkendende samspil med barnet.- Kan indgå i en anerkendende og respektfuld dialog og samarbejde med kolleger omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse og de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi, og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.- Kan indgå i positive hverdagsdialoger og daglige samtaler med barnets forældre omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Varighed

Uddannelsens varighed er 15 dage.

Eksamen

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SOSU H