Kursus

Kultur, æstetik og fællesskab

Uddannelsen giver dig viden om kulturbegrebet, om æstetik og om deltagelse i fællesskaber med forskellige baggrunde, normer, traditioner og værdier. Du vil efterfølgende kunne anvende denne viden til at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, hvor børnene får oplevelsen af at være tilskuere og aktive deltagere som en del af demokratibegrebet. Samtidig vil du gennem fantasi, nysgerrighed og kreativitet understøtte børnenes brug af forskellige materialer.

Fakta

Navn:
Kultur, æstetik og fællesskab
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2877
Fagkode:
49790-

-

Målgruppe

Pædagogisk personale i dagtilbud: pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Mål

Med udgangspunkt i de to læringsmål for læreplanstemaet: kultur, æstetik og fællesskab i den styrkede pædagogiske læreplan kan deltageren: - Tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer, hvor børn kan opleve egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.- Anvende viden om æstetik, kultur- og demokratibegrebet og som en del af den pædagogiske praksis understøtte, hvordan børn indgår i fællesskaber og både får oplevelsen af at være tilskuere og aktive deltagere.- Med afsæt i egen nysgerrighed, fantasi og kreativitet understøtte børnenes nysgerrighed, fantasi og kreativitet og gøre brug af forskellige materialer, redskaber og medier.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.