Kursus

De retlige rammers betydning for plejefamilien

Uddannelsen giver dig en opdateret faglig viden om de gældende retslige rammer for arbejdet som plejefamilie og de dilemmaer og muligheder det retlige grundlag giver dig i den almindelige hverdag med plejebarnet/den unge. Du lærer om, hvordan du forholder dig til de retlige rammer for samarbejdet med kommunen, de biologiske forældre og andre aktører i plejebarnets/den unges og plejefamiliens liv.

Fakta

Navn:
De retlige rammers betydning for plejefamilien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2629
Fagkode:
49492-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til godkendte plejefamilier med eller uden uddannelsesmæssig baggrund indenfor pædagogisk arbejde eller tilsvarende uddannelser.

Mål

På baggrund af forståelse af sammenhænge om retlige rammer og de vilkår der gør sig gældende som plejefamilie kan deltageren forholde sig til disse pligter i hverdagslivet i plejefamilien, i samspillet og inddragelsen af plejebarnet/den unge, i samarbejdet med de biologiske forældre, kommunen og andre aktører i plejefamiliens og plejebarnets/den unges liv. Herunder kan deltageren analysere og handle i forhold til ansvar og dilemmaer der omhandler: - At arbejde efter handleplaner i et samarbejde med kommunen og ud fra en juridisk ramme, der sikrer at barnet/den unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. - Tavshedspligten, underretningspligten og hvordan disse pligter skal anvendes i forhold til plejebarnet/den unge, de biologiske forældre og kommunen. - De retlige rammer for fysiske magtanvendelse ud fra Lov om voksenansvar og bestemmelserne om nødret og nødværge i straffeloven.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster typisk 124 - 186 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Professionshøjskolen UC Syddanmark

Professionshøjskolen VIA University College

Randers Social- og Sundhedsskole

SOSU Nord