Kursus

Børns sociale udvikling

Uddannelsen giver dig handlemuligheder, der understøtter børns behov for deltagelse, medindflydelse, og udvikling af empati i samspil med andre børn og voksne. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde bevidst pædagogisk med et læringsmiljø, der har fokus på børns sociale fællesskaber med vægt på legens betydning for børns sociale udvikling, 0-6 år. Uddannelsen kan med fordel tages i sammenhæng med AMU-uddannelsen "49776: Børns alsidige personlige udvikling"

Fakta

Navn:
Børns sociale udvikling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2629
Fagkode:
49775-

-

Målgruppe

Pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere.Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Mål

Med afsæt i de to pædagogiske læringsmål for social udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan kan deltageren:- Tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer, som fremmer alle børns deltagelsesmuligheder, gennem viden om børns sociale udvikling, forældresamarbejde og betydningen af medindflydelse og deltagelse i fællesskaber med andre børn og voksne.- Anvende viden om børns sociale udvikling gennem leg og legens betydning i de lege, børn er en del af i den pædagogiske praksis.- Arbejde bevidst som empatisk rollemodel

Varighed

Uddannelsens varighed er 2 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

SOSU H