Kursus

Arbejdet som dagplejer

På uddannelsen får du de grundlæggende kompetencer til at varetage arbejdet som dagplejer. Du lærer at arbejde ud fra det fælles pædagogiske grundlag med fokus på børnesyn, børneperspektiver, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb.Du får viden om, hvordan du tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen i et anerkendende samspil med børnene og i forhold til at samarbejde med forældrene omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Gennem uddannelsen er der fokus på samarbejdet med andre dagplejere, dagplejepædagogen m.fl. samt lovgrundlaget for dagtilbud som afsæt for det daglige pædagogiske arbejde i dagplejen.

Fakta

Navn:
Arbejdet som dagplejer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 15 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2877
Fagkode:
49848-

-

Målgruppe

Dagplejere i offentlige og private dagtilbud.

Mål

Med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, det pædagogiske grundlag, børnesyn og børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, kan deltageren handle med fokus på børneperspektiver, leg og det brede læringsbegreb. Herunder kan deltageren: - Tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer gennem barnets hverdag samt understøtte børnefællesskaber på tværs af alder, køn og etnicitet. - Etablere et relationelt anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljøer. - Have fokus på børn med særlige behov og understøtte barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.- Indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog i forhold til forældresamarbejdet. - Handle ud fra lovgrundlag for dagtilbud, kommunale og lokale retningslinjer, i relation til den pædagogiske praksis i dagplejen, og forholde sig til de særlige vilkår, der er ved primært at arbejde alene og i eget hjem.- Samarbejde med dagplejere og dagplejepædagogen om fælles aktiviteter og kontinuerligt justere og udvikle dagplejens pædagogiske praksis, herunder de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.- Indgå i et tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om indsatser i relation til børns trivsel og udvikling.- Handle på pædagogiske udfordringer, planlægge, reflektere over og evaluere egen pædagogisk praksis, herunder arbejde med observationsmetoder, praksisfortællinger og evalueringsmetoder.

Varighed

Uddannelsens varighed er 15 dage.

Eksamen

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.