Kursus

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

Deltageren har kendskab til børnemiljø og kan bidrage til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø med inddragelse af børnenes perspektiv.

Fakta

Navn:
Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2629
Fagkode:
48489-

-

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere og andre, som deltager i arbejdet med børnemiljø

Mål

1. Deltageren kan medvirke til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring2. Deltageren kan inddrage børnenes perspektiver i arbejdet med børnemiljø 3. Deltageren kan inddrage kendskab til børnemiljø, så det bliver en integreret del af det daglige pædagogiske arbejde.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Andre AMU-kurser koster typisk 108 - 184 kr. pr. dag. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

SOSU Østjylland