Kursus

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

Deltageren har kendskab til børnemiljø og kan bidrage til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø med inddragelse af børnenes perspektiv.

Fakta

Navn:
Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2629
Fagkode:
48489-

-

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere og andre, som deltager i arbejdet med børnemiljø

Mål

1. Deltageren kan medvirke til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring2. Deltageren kan inddrage børnenes perspektiver i arbejdet med børnemiljø 3. Deltageren kan inddrage kendskab til børnemiljø, så det bliver en integreret del af det daglige pædagogiske arbejde.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Professionshøjskolen UC Syddanmark