Kursus

Sårbehandling, behandlingskrævende sår

Uddannelsen giver deltagerne viden og færdigheder, som sætter dem i stand til at arbejde med behandlingskrævende sår.

Fakta

Navn:
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2222
Fagkode:
43461-

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter.

Mål

Deltagerne kan yde pleje og omsorg til mennesker med behandlingskrævende sår på sygehuse og i borgernes egne hjem.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der udstedes kompetencegivende uddannelsesbevis.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SOSU Østjylland