Kursus

Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2

Du opnår kendskab til validerede redskaber til behovsvurdering og bliver i stand til at inddrage relevante kliniske retningslinjer i forhold til den palliative indsats på avanceret niveau. Du får fokus på symptomlindring med særlig vægt på smerteproblematikker.Der lægges desuden vægt på at forstå døden fra forskellige samfundsmæssige perspektiver samt at kunne tilrettelægge en hensigtsmæssig palliativ indsats for særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende. Det anbefales at man som deltager har gennemført "48714 Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1" eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer før påbegyndelse af denne uddannelse.

Fakta

Navn:
Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2222
Fagkode:
49559-

-

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med palliativ pleje og omsorg, fx i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale Sundhedsvæsen.

Mål

Deltageren:- har viden om kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i forhold til at kunne anvende og kombinere viden og færdigheder indenfor avanceret, grundlæggende sygepleje og omsorg - med særligt fokus på den helhedsorienterede palliative indsats og den nødvendige relationelle koordinering i indsatsen.- har viden om og forståelse for, at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og at denne indsats iværksættes så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.- har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende med behov for specifikke indsatser.- har viden om tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende. Deltagerne kan selvstændigt vurdere og anvende disse observationer i forhold til løbende at kunne imødekomme de palliative behov i samarbejde med borgeren, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere - med særligt fokus på smertelindring af såvel farmakologisk som non-farmakologisk karakter.- kan selvstændigt tilrettelægge og udføre en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg med udgangspunkt i tilgængelige og validerede redskaber til behovsvurdering og på baggrund af godkendte kliniske retningslinjer.- har en avanceret viden om støtte og omsorg for pårørende i sorgen såvel i de palliative faser som efter dødens indtræden. Deltagerne mestrer selvstændigt at skabe en tillidsfuld kontakt og dialog med pårørende.

Varighed

Uddannelsens varighed er 5,0 dage.

Eksamen

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Social- og Sundhedsskolen Syd