Kursus

De retlige rammers betydning for plejefamilien

Uddannelsen giver dig en opdateret faglig viden om de gældende retslige rammer for arbejdet som plejefamilie og de dilemmaer og muligheder det retlige grundlag giver dig i den almindelige hverdag med plejebarnet/den unge. Du lærer om, hvordan du forholder dig til de retlige rammer for samarbejdet med kommunen, de biologiske forældre og andre aktører i plejebarnets/den unges og plejefamiliens liv.

Fakta

Navn:
De retlige rammers betydning for plejefamilien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2877
Fagkode:
49492-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til godkendte plejefamilier med eller uden uddannelsesmæssig baggrund indenfor pædagogisk arbejde eller tilsvarende uddannelser.

Mål

På baggrund af forståelse af sammenhænge om retlige rammer og de vilkår der gør sig gældende som plejefamilie kan deltageren forholde sig til disse pligter i hverdagslivet i plejefamilien, i samspillet og inddragelsen af plejebarnet/den unge, i samarbejdet med de biologiske forældre, kommunen og andre aktører i plejefamiliens og plejebarnets/den unges liv. Herunder kan deltageren analysere og handle i forhold til ansvar og dilemmaer der omhandler: - At arbejde efter handleplaner i et samarbejde med kommunen og ud fra en juridisk ramme, der sikrer at barnet/den unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. - Tavshedspligten, underretningspligten og hvordan disse pligter skal anvendes i forhold til plejebarnet/den unge, de biologiske forældre og kommunen. - De retlige rammer for fysiske magtanvendelse ud fra Lov om voksenansvar og bestemmelserne om nødret og nødværge i straffeloven.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.