Kursus

Vandbehandling og analyser ved kedelanlæg

Du lærer at udtage prøver, foretage analyser af spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand. Du får kendskab til kvalitetskravene og kravenes betydning for stabil drift og forebyggelse af korrosion. Du får kendskab til det kemiske grundlag for vandrensning, ionbytningsanlæg, omvendt osmose - RO-anlæg, hvor tæringer kan optræde i kedelanlæg og vandkemi på fjernvarmesystemer.

Fakta

Navn:
Vandbehandling og analyser ved kedelanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2709
Fagkode:
48174-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere som har eller ønsker beskæftigelse indenfor drift og vedligeholdelse af kedler, maskiner og hjælpeudstyr klassificeret i kontrolklasse A, type I, II og III og B, type I og II, samt andre der har behov for tilsvarende kompetencer/kvalifikationer.

Mål

Deltageren har ajourført viden om den tekniske udvikling inden for vandbehandlingsområdet i forhold til kvalifikationskrav for arbejde med dampkedler i kontrolklasse A, type I, II og III og B type I og II, som beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011. På den baggrund kan deltageren selvstændigt stå for de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver og med kendskab til det kemiske grundlag for vandrensning, ionbytningsanlæg og omvendt osmose (RO-anlæg) kan deltageren:udføre alle nødvendige kontrolopgaver, daglig drift og vedligeholdelse i forbindelse med vandbehandling på kedel- og varmeanlæg. udføre alle almindeligt forekommende vandanalyser i overensstemmelse med kvalitetskravene i anlægget. vurdere og anvende analyseresultater, herunder anvise løsningsforslag ved normafvigelser, samt arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med kemikalier i henhold til gældende regler.

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere der, efter underviserens vurdering, har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og således erhvervet de kvalifikationer der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN