Kursus

Store dampkedler højst 120 grader

Deltageren opnår kvalifikationer, der svarer til kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Deltageren opnår certifikatet 'Udvidet kedelpassercertifikat type III', hvorefter deltageren er kvalificeret til at forestå pasningen af alle dampkedler i kontrolklasse A type III.

Fakta

Navn:
Store dampkedler højst 120 grader
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2709
Fagkode:
47915-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, som har eller ønsker beskæftigelse med pasning af dampkedler i kontrolklasse A type III, i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Deltageren skal være fyldt 18 år og have opnået uddannelsesbevis for arbejdsmarkedsuddannelsen Mindre damp og hedtvandskedler højst 120 grader (48173), eller have uddannelse og erfaring svarende hertil.

Mål

Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type III til produktion af vanddamp, der ikke overstiger 120 grader, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.Deltageren kan: - foretage daglig kontrol- og pasningsopgaver på en korrekt og sikker måde.- foretage analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand, samt justere og fejlsøge med udgangspunkt i analyseresultater.- forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr.- foretage lovpligtig kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyret.- foretage opstart og nedlukning af dampkedelanlæg på en kontrolleret og forsvarlig måde.- regulere forbrændingsprocesser.Derudover har deltageren viden om:- opbygning og drift af dampkedelanlæg i kontrolklasse A type III.- opbygningen og funktionen af overvågningsanlæg.- brændselstyper og fyringsøkonomi.- styring, regulering og driftsovervågning.- relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis, som udgør certifikatet 'Udvidet kedelpassercertifikat type III' til de deltagere, som har bestået en lærer-bedømt teoretisk og praktisk prøve. Resultatet af prøven skal være tilfredsstillende, og deltageren skal have erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen for kurset. Derudover skal deltageren have erhvervet de kvalifikationer, som er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.Certifikatet har tidsubestemt gyldighed.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.