Kursus

Fejlfind efter el-diagram fyrede anlæg over 100kW

Deltageren kan udskifte defekte el-komponenter i styretavler og kan funktionsteste anlægget samtændre el-diagrammet så det passer til den aktuelle tilstand. Deltageren har endvidere kendskab til el-sikkerhed ved arbejde i styretavler til større anlæg.

Fakta

Navn:
Fejlfind efter el-diagram fyrede anlæg over 100kW
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2709
Fagkode:
46595-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til personer, der er beskæftiget inden for det varmetekniske område og skal kunne udskifte defekte el-komponenter i styretavler og funktionsteste anlægget samtændre el-diagrammet så det passer til den aktuelle tilstand.

Mål

Deltageren kan udskifte defekte el-komponenter i styretavler og kan funktionsteste anlægget samtændre el-diagrammet så det passer til den aktuelle tilstand. Deltageren har endvidere kendskab til el-sikkerhed ved arbejde i styretavler til større anlæg.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser