Kursus

Certifikat B pasning af kedler type 2

På denne uddannelse lære deltageren at udføre de kontrol- og pasningsopgaver der vedrører damp-kedler i kontrolklasse B type 2, samt at udføre almindeligt forekommende vandanalyser i henhold til driftsmanualen. Endvidere lærer deltageren at afprøve sikkerhedsudstyret i henhold til driftsma-nualer.

Fakta

Navn:
Certifikat B pasning af kedler type 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2709
Fagkode:
40064-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller ønsker beskæftigelse med dampkedler i kontrolklasse B type 2.

Mål

Deltageren kan selvstændigt passe dampkedler i kontrolklasse B til produktion af vanddamp, hvor kedlens produkttal ikke overstiger 600, og hvor opvarmningen foregår med elektroder eller mod-standsvarmelegemer efter standarder for kanalrøgrørskedler og el-dampkedler.Deltageren kan endvidere afprøve kontrol- og sikkerhedsudstyr i henhold til myndighedskrav og driftsmanualer samt foretage nødvendige analyser af vandkvalitet i det omfang, der er foreskrevet i driftsmanualer. Herunder foretage nødvendige indgreb.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til deltagere, som efter underviserens vurde-ring har gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Mercantec